Brīvprātīgo jauniešu dalību projektā "Mandarīnu Zeme 2019" līdzfinansē Eiropas Solidaritātes Korpuss saskaņā ar Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu No.  2019-2-LV02-ESC11-002630

KAS?    Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2019"

KUR?   Rīga, Kultūras biedrība "Altrnatīvā Realitāte"

KAD?   15.11.2019. - 05.01.2020.

Projekta mērķis: 

veicināt bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, īpaši bērnu no sociāli mazaizsargātām grupām: bērnu namu audzēkņi, bērni no krīzes centriem un nelabvēlīgām ģimenēm.
Mēs vēlamies mazināt diskrimināciju un aicināt sabiedrību kļūt solidārai, pievēršot uzmanību bērnu attīstību un sociālo iekļaušanai neatkarīgi no sociālā vai ekonomiskā statusa, nacionālās vai etniskās piederības.
Projekta rezultātā ir plānots organizēt 10 pasākumus berniem no 4 līdz 12 gadiem, kuros piedalīsies ap 300 bērni no sociāli mazaisargātam grupām un 300 bērni no Latvijas ģimenēm, kopā līdz 600 bērniem.

 

Pasākumu laikā bērni tiks motivēti veikt komandu saliedējošus uzdevumus, spēles formā piedalīties
attīstošajās aktivitātēs, tiks iepazistināti ar tādām vērtībam, kā cieņa, mīlestība, uzticība, draudzība.

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas - komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā 
- Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus)
- Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām)
- publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu
viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

Kas var piedalīties?

6 Jaunieši no Latvijas 18-30 gadu vecumā, ar ierobežotam iespējām un īpašām vajadzībām

4 jaunieši no Ukrainas 18-30 gadu vecumā, ar ierobežotam iespējām

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta ceļošana uz/no projekta vietu, dzīvošana, ēdināšana, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

Projekts "Mandarīnu Zeme 2019” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Solidaritātes Korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Brīvprātīgiem palīgiem - audzinātajiem bērnu nometnē | ZELTA DRAKONA ORDENIS

May 23, 2019

Jūsu esat no 18 līdz 30 gadus jauns, aktīvs, vēlaties kļūt atbildīgāks, iemācīties strādāt komandā, strādāt ar bērniem un kļūt viņiem par piemēru?

Mūsu bērnu vasaras nometnē jums ir iespēja kļūt par labu organizātoru un komandas darba vadītaju, attīstīt savas komunikācijas prasmes un iemācīties plānot savu laiku un prioritātes.

Tāpat jūs sastapsiet dažādus bērnus, no dažādām socialam grupām, gan no bērnu namiem, gan no ģimenēm, un iemācīsieties risināt konfliktus miera ceļā, izpratīsiet savstarpējās cieņas un tolerances nepieciešamību katrā sabiedrības daļā.

Šāda ir mūsu vasaras nometne, un ja velies kļūt par tās daļu - piesakies!

1 / 1

Please reload

Projektu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv