top of page
  • Writer's pictureKultūras biedrība Alternatīvā Realitāte

Nometnes atļauts rīkot sākot ar 2021.gada 14.jūniju!

27. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz atļaut bērnu vasaras nometņu darbību no 14. jūnija.Nometnē piedalās:

  • tikai tie darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā 1 reizes nedēļā;

  • bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā ar 7 dienu intervālu;

Ja bērnam vai pieaugšajam ir iespēja apliecināt, ka ir izslimota Covid-19 infekcija vai pilnībā veikts Covid-19 vakcinācijas process, tad testēšanu pirms nometnes nav nepieciešams veikt.

Nometņu organizatoriem jāparedz, ka norise tiek organizēta tikai to noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīm teritorijām, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

Nometnes dalībniekiem un personālam jālieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un bērnus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros.

Nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēs Covid-19 saslimšanas gadījums.


Bērnu skaits grupā nevar pārsniegt 20 dalībniekus.4 views0 comments

Comentários


bottom of page