Iegādājies biļeti

uz pasākumu

vienam bērnam

no bērnu nama, un atved savu bērnu bez maksas

"Pasaku labirints"

"MANDARĪNU ZEME 2017":

Interaktīvs Ziemassvētku piedzīvojums bērniem no 4 līdz 12 gadiem

22.12.17.    15:00 (8-12 g) 

23.12.17.    12:00 (4-7 g), 15:00 (8-12 g)

24.12.17.    12:00 (4-7 g), 15:00 (8-12 g)

26.12.17.    12:00 (4-7 g), 15:00 (8-12 g)

06.01.18.   13:00 (4-7 g)

07.01.18.    13:00 (8-12 g)

13.01.18.    13:00 (8-12 g)

Brīvprātīgo palīgu 

sapulce

19.decembrī 18:30

RC "Alternatīvā realitāte"

Gaidam visus, kas vēlas palīdzēt!

Radošais centrs "Alternatīvā Realitāte"

Rīgā, Tallinas ielā 30

Jāutrs un neparasts interaktīvs Ziemassvētku pasākums bērniem no 4 līdz 12 gadiem ar piedzīvojumiem dažādās pasakās. 

 

Ziemassvētku piedzīvojums „PASAKU LABIRINTS” ir interaktīva brīnumpilna eglīte bērniem no 4 līdz 12 gadiem. Bērni nokļūs četrās dažādās pasakās, ko sajaukusi kopā Ziemas karaliene, un palīdzēs viņai atgūt savu salauzto sirdi, kura lauskas ir izbirušas pa visām pasakām. Ejot cauri dažādām pasakām, bērni iemācīsies pieradināt drakonus, iedzers tēju ar mandarīniem kopā ar Alisi Brīnumzemē, izspēlēs jautras spēles kopā ar minjoniem un Misteru Gru, un izmēģinās īstu maģiju Burvestības skolā.

Atgūstot savu sirdi, Ziemas karaliene atkal kļūs priecīga un mīloša, apdāvinās bērnus ar savu siltumu un mīlestību, iemācis viņiem dāvināt dāvanas viens otram.

 

Mīlestība – ir galvenais, kas katram jāiemācās dzīvē. Tāpēc „Pasaku labirinta” pasākumā piedalās gan bērni no mīlošām ģimenēm, gan bērni no Latvijas bērnu namiem un internāta skolām.

"Mandarīnu Zemes" pasākumos piedalās gan bērni no labklājīgām ģimenēm, gan bērni no Latvijas bērnu namiem un Latgales pamata internāta skolām, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.

 

Iegādājoties 1 biļeti, jūs nodrošinat dalību pasākumā 1 bērnam no bērnu nama, bet jūsu bērns var apmeklēt pasākumu bez maksas*.

*Jūsu iegādātās biļetes tiek sadalītas starp bērnu namiem un pamata internāta skolām, kuri vēlas tikt uz pasākumu, saskaņā ar mūsu saņemtiem sarakstiem. Ar jūsu atbalstu mēs spēsim nodrošināt dalību pasākumos 306 bērniem no mūsu saraksta:

Daugavpils bērnu nams - 15 bērni

Tiskādu bērnu nams (Rēzekne) - 9 bērni

Sociālais dārziņš "Margrietiņa" (Rīga) - 15 bērni

Baltinavas internāts - 20 bērni

Palsmanes internāts - 10 bērni

Gaismas internātskola - 49 bērni

Jelgavas bērnu nams - 15 bērni

Krīzes centrs (Rīga) - 54 berni

Katvaru internāts - 14 bērni

Tilžas speciālā internātskola - 15 bērni

"Ziemeļi" bērnu nams (Rīga) - 20 bērni

Antūžu speciālā internātskola - 20 bērni

Aleksandrovas internāts - 38 bērni

Bērnu nams "Imanta" - 9 bērni

Rēzeknes bērnu nams - 3 bērni 

**Jūs varat iegādāties biļeti uz pasākumu arī konkrētam bērnam no jūsu pazīstamās maznodrošinātās ģimenes. Tādā gadījumā veicot apmaksu OBLIGĀTI norādiet sponsorējamā bērna vardu un uzvārdu. Bērnam jāierodas ar biļeti un izziņu par maznodrošinātas ģimenes statusu, kurā viņš ir ierakstīts.

No sirds pateicamies visiem, kas ir ziedojuši  

projekta atbalstam!

Pateicoties Jums 

tiek nodrošināta 306 bērnu dalība no bērnu namiem un internātiem, kā arī visi šie bērni pēc pasākumiem tiks pacienāti ar gardu picu un veselīgu dzērienu!

PALDIES!!!

Par projektu

"Mandarīnu Zeme" ir sociāls projekts, kas apvieno bērnus no dažādām sociālām grupām, lai palīdzētu veidot savstarpēju sapratni, komunikāciju, līdzjūtību un cieņu - neatkarīgi no izcelsmes, vides un dzīves apstākļiem

Iepazīt - nozīmē nebaidīties, tādēļ mēs cenšamies iepazīstināt savā starpā bērnus no dažādām socialām un etniskām grupām, kā arī palīdzēt bērniem iegūt jaunas prasmes un iemaņas, kas motivēs bērnu turpmāko attīstību un veicinās integrāciju sabiedrībā. Tas īpaši attiecas uz bērniem no  bērnu namiem attālinātos Latvijas reģionos (Latgale, Zemgale), kuriem nepieciešams tuvāk iepazīt mūsdienu sabiedrību, kādā tiem būs jādzīvo un jārealizē sevi. Šāda savstarpēja komunikācija spēles formā palīdz bērniem no sociālā riska grupam iepazīt pasauli un sagatavoties aktīvai dzīvei sabiedrībā, bēt bērniem no labklājīgām ģimenēm - vairāk iepazīt bērnus ar citiem dzīves apstākļiem, mācīties to cienīt un būt iecietīgākiem pret citiem.

 

  • Projekta mērķis - apvienot bērnus no dažādām socialām grupām, palīdzēt rast kopīgu valodu, attīstīt savstarpēju komunikāciju, veicināt līdzjūtibu un cieņu pret cilvēkiem ar savādāku dzīves veidu un dzīves apstākļiem.

  • Galvenās projekta prioritātes - komunikācija, savstarpējā cieņa un sapratne. 

Kopš 2013.gada katru gadu tiek rīkotas interakītvas Ziemassvētku eglītes, vasaras sporta pasākumus un nometnes, kuros piedalās bērni no Latvijas bērnu namiem, pamata internāta skolām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī berni ar īpašām vajadzībām. Kopš 2013.gada "Mandarīnu Zemes" tikai Ziemassvētku pasākumos ir piedalījušies vairāk par 2400 bērniem, no kuriem 1300 - bērni no sociālās atstumtības riska grupām.

 

Projekta ietvaros katru gadu tiek organizēti interaktīvi pasākumi, kuros piedalās apmēram 400 bērni: 50/50 bērni vecumā no 4 līdz 14 gadiem, no sociālā riska atstumtības grupām (Latvijas bērnu nami, internāta skolas no attālinātiem Latvijas reģioniem, maznodrošinātās ģimenes) kopā ar bērniem no labklājīgān ģimenēm.

Mēs ticam, ka dalība projektā palīdz bērniem vieglāk atrast draugus, rast jaunas intereses, paplašināt savu redzesloku un mācīties būt draudzīgiem cits pret citu.

 

Vasaras periodā mūsu komanda projekta ietvaros organizē bērnu nometni "Mandarīnu Zeme", kur bērni ne tikai atpūšas, bet tiek iepazīstināti ar jaunām nodarbēm, aktīvu veselīgu dzīvesveidu un mācās komunicēt savā starpā, radot kopīgus radošus projektus un attīstot jaunas veselīgas iemaņas.

Projekta autors un organizātors - kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", kas apvieno radošus cilvēkus, kuriem ir vēlme attīstīties pašiem un palīdzēt attīstīties arī citiem. Projekts "Mandarīnu Zeme" tiek īstenots pašu entuziastu spēkiem, piesaistot interesentus, brīvprātīgos un atbalstītājus.


Katru gadu projektu atbalsta un palīdz realizēt vismaz 70 brīvprātīgie palīgi - aktīvi rīdznieki, kuriem rūp bērnu attīstība. Daudzi talantīgi brīvprātīgie palīgi piedalās visos pasākuma organizēšanas posmos - gan kā animatori un bērnu grupu vadītāji, gan kā aktieri, gan kā tehniskie un administratīvie palīgi.

Mēs no sirds pateicamies visiem mūsu draugiem un partneriem, kuri redz dzīvi mūsu acīm un vēlas padarīt šo pasauli labāku un gaišāku - mūsu bērniem. 

Mūs atbalsta:

Projektu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv

20160629_210043

Describe your image.