top of page
facebook_1559561506779.jpg

Par mums

Brīvprātīgā kustība "Mandarīnu Zeme" 

Projekta mērķis:

veicināt bērnu un jauniešu pašizaugsmi un iekļaušanu sabiedrībā, apvienot bērnus un jauniešus no dažādām socialām grupām, palīdzēt rast kopīgu valodu, attīstīt savstarpēju komunikāciju, veicināt līdzjūtibu un cieņu pret cilvēkiem ar savādāku dzīves veidu, izcelsmi vai un dzīves apstākļiem.

Galvenās projekta prioritātes - komunikācija, savstarpējā cieņa un sapratne.

Projekts no 2013.gada tiek īstenots pašas biedrības spēkiem, piesaIstot brīvprātīgos palīgus un partnerus. Katru gadu mūsu brīvprātīgajā kustībā piedalās vismaz 50 līdz 70 brīvprātīgie palīgi gan no Latvijas, gan no Eiropas valstīm - aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp bērnu un jauniešu  attistība un mūsu kopīgas nākotnes sabiedrības izveide.

Projekta aktivitātēs kopā tiek iekļauti bērni un jaunieši no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni un jaunie ar īpašām vajadzībām

Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - uz kurieni ej.
fon.jpg
rin1.png

Projekts "Mandarīnu Zeme" aicina jūs kļūt par daļu no aizraujoša ceļojuma, kas maina bērnu dzīves kopš 2013. gada.

 

Mūsu misija ir radīt gaišus un priecīgus mirkļus bērniem no bērnu namiem, internātiem un ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs cenšamies dot viņiem ticību saviem spēkiem, palīdzēt atrast jaunus draugus, paplašināt redzesloku un mācīties novērtēt tik svarīgas īpašības kā draudzība, uzticība un labestība.

Katru ziemu un vasaru mēs rīkojam interaktīvus pasākumus, kas bērniem ne tikai sniedz prieku, bet arī svarīgas dzīves prasmes. Mūsu Ziemassvētku svinībās jau piedalījušies vairāk nekā 3600 bērnu, no kuriem 2400 ir bērni no riska grupām. Vasarā mēs organizējam treniņnometnes bruņinieku stilā, kur bērni ne tikai atpūšas, bet arī nodarbojas ar sportu, piedalās radošos projektos un mācās strādāt komandā.

Projektu īsteno kultūras biedrība "Alternatīvā realitāte", kas apvieno radošus cilvēkus, kuri vēlas attīstīties paši un palīdzēt citiem. Mēs lepojamies ar mūsu brīvprātīgo komandu, kurā piedalās cilvēki no dažādiem vecumiem, tautībām un reliģijām. Kopā mēs parādām, ka var sasniegt cēlus mērķus, apvienojoties kopīgam darbam.

Jūsu dalība un atbalsts ir svarīgi mums. Pievienojieties mums un palīdziet padarīt pasauli labāku un gaišāku mūsu bērniem

Kopš 2019. gada brīvprātīgā projekta "Mandarīnu Zeme" attīstību katru gadu atbalsta Eiropas Solidaritātes Korpuss. Pateicoties šim atbalstam, mēs spējam piesaistīt projekta īstenošanai brīvprātīgos jauniešus no dažādām Eiropas valstīm, kuri palídz mums efektīvāk organizēt ieplānotos pasākumus bērniem, vienlaikus iegūstot jaunas prasmes un veicinot aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē.

JSPA gars LV.png
PERSONAS DATI
ESC lv flag.jpg

Projekts “Mandarīnu Zeme” tika līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

bottom of page