top of page
rin1.png

Brīvprātīgā kustība "Mandarīnu Zeme" 

Šis ir sociāls ilgtermiņa projekts bērnu un jauniešu attīstībai, pašizaugsmei un iekļaušanai sabiedrībā, ko Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" kā pašiniciatīvu īsteno kopš 2013. gada.

Projekta mērķis:

veicināt bērnu un jauniešu pašizaugsmi un iekļaušanu sabiedrībā, apvienot bērnus un jauniešus no dažādām socialām grupām, palīdzēt rast kopīgu valodu, attīstīt savstarpēju komunikāciju, veicināt līdzjūtibu un cieņu pret cilvēkiem ar savādāku dzīves veidu, izcelsmi vai un dzīves apstākļiem.

Galvenās projekta prioritātes - komunikācija, savstarpējā cieņa un sapratne.

Projekts no 2013.gada tiek īstenots pašas biedrības spēkiem, piesaIstot brīvprātīgos palīgus un partnerus. Katru gadu mūsu brīvprātīgajā kustībā piedalās vismaz 50 līdz 70 brīvprātīgie palīgi gan no Latvijas, gan no Eiropas valstīm - aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp bērnu un jauniešu  attistība un mūsu kopīgas nākotnes sabiedrības izveide.

Projekta aktivitātēs kopā tiek iekļauti bērni un jaunieši no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni un jaunie ar īpašām vajadzībām

 

Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - kurp tiecies. 

Kopš 2013.gada katru gadu tiek rīkotas interakītvi Ziemassvētku pasākumi, vasaras sporta pasākumi un treninga nometnes, kuros piedalās bērni un jaunieši no Latvijas bērnu namiem, pamata internāta skolām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām kopā ar Latv ijas un citu valstu ģimeņu bērniem. 

Kopš 2013.gada "Mandarīnu Zemes" tikai Ziemassvētku pasākumos ir piedalījušies vairāk par 3600 bērniem, no kuriem 2400 - bērni no sociālās atstumtības riska grupām.

Mandarīnu zemes ilgtermiņa projekta ietvaros katru gadu tiek organizēti interaktīvi pasākumi, kuros piedalās vidēji no 300 līdz 600 bērnu un jauniešu vecumā no 4 līdz pat 17 gadiem.

Mēs ticam, ka dalība projektā palīdz bērniem vieglāk atrast draugus, rast jaunas intereses, paplašināt savu redzesloku un mācīties būt draudzīgiem cits pret citu.

 

Vasaras periodā mūsu komanda brīvprātīgās kustības ietvaros organizē bērnu treninga nometni "Mandarīnu Zeme" bruņinieku stilā, kur bērni ne tikai atpūšas, bet tiek iepazīstināti ar jaunām nodarbēm, aktīvu veselīgu dzīvesveidu un mācās komunicēt savā starpā, radot kopīgus radošus projektus un attīstot jaunas veselīgas iemaņas.

Projekta autors un organizātors - kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", kas apvieno radošus cilvēkus, kuriem ir vēlme attīstīties pašiem un palīdzēt attīstīties arī citiem. Projekts "Mandarīnu Zeme" tiek īstenots pašu entuziastu spēkiem, piesaistot interesentus, brīvprātīgos un atbalstītājus.

Daudzi talantīgi brīvprātīgie palīgi piedalās visos pasākuma organizēšanas posmos - gan kā animatori un bērnu grupu vadītāji, gan kā aktieri, gan kā tehniskie un administratīvie palīgi. 

Projektā piedalās dažāda vecuma, reliģisko uzskatu, dažādu nacionalitāšu brīvprātīgie, un mūsuprāt, šis projekts vieno ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Šis projekts ļoti praktiskā mērā parāda, ka kopīga mērķa sasniegšanai cilvēki spēj apvienoties, rast kopīgu valodu,  solidāri risināt uzdevumus, un savstarpējā cieņa un sapratne starp pieaugušajiem labvēlīgi ietekmē bērnus un jauniešus - projekta dalībniekus. 

Mēs no sirds pateicamies visiem mūsu draugiem un partneriem, kuri redz dzīvi mūsu acīm un vēlas padarīt šo pasauli labāku un gaišāku - mūsu bērniem. 

2019. un 2020.gadā brīvprātīgā projekta "Mandarīnu Zeme" attīstību ir atbalstijis Eiropas Solidaritātes Korpuss. Pateicoties šim atbalstam, mēs spējam piesaistīt projekta īstenošanai brīvprātīgos jauniešus no dažādām Eiropas valstīm un efektīvāk organizēt ieplānotos pasākumus bērniem.

JSPA gars LV.png

Piesakoties dalībai projektā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un projekta laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai reklāmas aktivitātēm un projekta popularizēšanas nolūkos.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte” kā projektu organizators ciena projekta dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.alternativa.lv.
2. Datu pārzinis ir Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”, adrese: Daugavmalas ielā 34-27, Saulkalne, Salaspils nov., LV-2117.
3. Piesakoties dalībai projektos, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei projekta aktivitāšu organizēšanas vajadzībām. Projektu aktivitāšu objektīvai nodrošināšanai var būt nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un dalību izvēlētajā projektā atbilstoši katra projekta reģistrācijas formai.
4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds. Ja daībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē projektu organizators uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com . Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”.
5. Jebkurā brīdī projektu dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
6. Projektu dalībnieki, piesakoties dalībai projektā, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai projekta organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.alternativa.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
7. Ja dalībnieks, piesakoties projektam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām projektu informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com.

PERSONAS DATI
ESC lv flag.jpg

Projekts “Mandarīnu Zeme 2020” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

bottom of page