Brīvprātīgā kustība "Mandarīnu Zeme" 

Šis ir sociāls projekts bērnu attīstībai, pašizaugsmei un iekļaušanai sabiedrībā, ko Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" kā pašiniciatīvu īsteno kopš 2013. gada.

Projekts no 2013.gada tiek īstenots pašas biedrības spēkiem, piesastot brīvprātīgos palīgus un partnerus. Katru gadu mūsu brīvprātīgajā kustībā piedalās vismaz 50 līdz 70 brīvprātīgie palīgi gan no Latvijas, gan no Eiropas valstīm - aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp bērnu attistība un mūsu kopīgas nākotnes sabiedrības izveide.

Projekta aktivitātēs kopā tiek iekļauti bērni no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni ar īpašām vajadzībām

Projekta mērķis:

veicināt bērnu pašizaugsmi, apvienot bērnus no dažādām socialām grupām, palīdzēt rast kopīgu valodu, attīstīt savstarpēju komunikāciju, veicināt līdzjūtibu un cieņu pret cilvēkiem ar savādāku dzīves veidu, izcelsmi vai un dzīves apstākļiem.

Galvenās projekta prioritātes - komunikācija, savstarpējā cieņa un sapratne.

 

Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - uz kurieni tu ej. 

Iepazīt - nozīmē saprast, tādēļ mēs cenšamies iepazīstināt savā starpā bērnus no dažādām socialām un etniskām grupām, kā arī palīdzēt bērniem iegūt jaunas prasmes un iemaņas, kas motivēs bērnu turpmāko attīstību un veicinās integrāciju sabiedrībā. Tas īpaši attiecas uz bērniem no  bērnu namiem attālinātos Latvijas reģionos , kuriem nepieciešams tuvāk iepazīt mūsdienu sabiedrību, kādā tiem būs jādzīvo un jārealizē sevi. Šāda savstarpēja komunikācija spēles formā palīdz bērniem no sociālā riska grupam iepazīt pasauli un sagatavoties aktīvai dzīvei sabiedrībā, bēt bērniem no labklājīgām ģimenēm - vairāk iepazīt bērnus ar citiem dzīves apstākļiem, mācīties to cienīt un būt iecietīgākiem pret citiem.

Kopš 2013.gada katru gadu tiek rīkotas interakītvas Ziemassvētku eglītes, vasaras sporta pasākumus un treninga nometnes, kuros piedalās bērni no Latvijas bērnu namiem, pamata internāta skolām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī berni ar īpašām vajadzībām. 

Kopš 2013.gada "Mandarīnu Zemes" tikai Ziemassvētku pasākumos ir piedalījušies vairāk par 2800 bērniem, no kuriem 1600 - bērni no sociālās atstumtības riska grupām.

Projekta ietvaros katru gadu tiek organizēti interaktīvi pasākumi, kuros piedalās vidēji no 300 līdz 600 bērniem: bērni no sociālā riska atstumtības grupām (Latvijas bērnu nami, internāta skolas no attālinātiem Latvijas reģioniem bērniem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātās ģimenes, krīzes centri) kopā ar bērniem no Latvijas ģimenēm.

Mēs ticam, ka dalība projektā palīdz bērniem vieglāk atrast draugus, rast jaunas intereses, paplašināt savu redzesloku un mācīties būt draudzīgiem cits pret citu.

 

Vasaras periodā mūsu komanda brīvprātīgās kustības ietvaros organizē bērnu treninga nometni "Mandarīnu Zeme" bruņinieku stilā, kur bērni ne tikai atpūšas, bet tiek iepazīstināti ar jaunām nodarbēm, aktīvu veselīgu dzīvesveidu un mācās komunicēt savā starpā, radot kopīgus radošus projektus un attīstot jaunas veselīgas iemaņas.

Projekta autors un organizātors - kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", kas apvieno radošus cilvēkus, kuriem ir vēlme attīstīties pašiem un palīdzēt attīstīties arī citiem. Projekts "Mandarīnu Zeme" tiek īstenots pašu entuziastu spēkiem, piesaistot interesentus, brīvprātīgos un atbalstītājus.

Daudzi talantīgi brīvprātīgie palīgi piedalās visos pasākuma organizēšanas posmos - gan kā animatori un bērnu grupu vadītāji, gan kā aktieri, gan kā tehniskie un administratīvie palīgi. 

Projektā piedalās dažāda vecuma, reliģisko uzskatu, dažādu nacionalitāšu brīvprātīgie, un mūsuprāt, šis projekts vieno ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Šis projekts ļoti praktiskā mērā parāda, ka cēla mērķa sasniegšanai cilvēki spēj apvienoties un rast kopīgu valodu,  un savstarpējā cieņa un sapratne starp pieaugušajiem ļoti labvēlīgi ietekmē bērnus - projekta dalībniekus. 

Mēs no sirds pateicamies visiem mūsu draugiem un partneriem, kuri redz dzīvi mūsu acīm un vēlas padarīt šo pasauli labāku un gaišāku - mūsu bērniem. 

2019. un 2020.gadā brīvprātīgā projekta "Mandarīnu Zeme" attīstību ir atbalstijis Eiropas Solidaritātes Korpuss. Pateicoties šim atbalstam, mēs spējam piesaistīt projekta īstenošanai brīvprātīgos jauniešus no dažādām Eiropas valstīm un efektīvāk organizēt ieplānotos pasākumus bērniem.

Projekts “Mandarīnu Zeme 2020” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projektu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv