Dokumenti nometnei

 

LAI JŪSU BĒRNS VARĒTU PIEDALĪTIES NOMETNĒ, NEPIECIEŠAMI SEKOJOŠI DOKUMENTI:

1. Līgums 

2. Nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikums);
3. Bērna dzimšanas apliecības kopija;
4. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (ne vecāka par 7 dienām no nometnes sākuma datuma) ar sekojošu informāciju:

  • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);

  • speciālu medikamentu lietošana;

  • ieraksts par to, ka nav bijusi saskarsme ar infekcijas slimībām;

  • informācija par poti pret ērču encefalītu;

  • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);

  • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes;

  • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

Projektu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv