rin1.png

Mandarīnu Zeme: sociāls projekts bērnu attīstībai, pašizaugsmei un iekļaušanai sabiedrībā, ko Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" saviem spēkiem īsteno jau kopš 2013. gada.

Projektā kopā tiek iekļauti bērni no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni ar īpašām vajadzībām

Projekta mērķis: veicināt bērnu pašizaugsmi, pārliecību par savām spējām, savstarpējo cieņu un sapratni, neatkarīgi no sociālā statusa, nacionalitātes, reliģiskās vai etniskās piederības.

 

Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - uz kurieni tu ej.