Palīdziet attīstīt projektu un nodrošināt saldās dāvanas bērniem no bērnu namiem un maznodrošinātām ģimenēm

Mandarīnu Zeme: sociāls projekts bērnu attīstībai, pašizaugsmei un iekļaušanai sabiedrībā, ko Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" saviem spēkiem īsteno jau kopš 2013. gada.

Projektā kopā tiek iekļauti bērni no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni ar īpašām vajadzībām

Projekta mērķis: veicināt bērnu pašizaugsmi, pārliecību par savām spējām, savstarpējo cieņu un sapratni, neatkarīgi no sociālā statusa, nacionalitātes, reliģiskās vai etniskās piederības.

 

Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - uz kurieni tu ej. 

"Mandarīnu Zeme" ir sociāls projekts bērnu attīstībai, kas apvieno bērnus no dažādām sociālām grupām, veicinot savstarpēju sapratni, komunikāciju, līdzjūtību un cieņu neatkarīgi no izcelsmes, vides un dzīves apstākļiem

Iepazīt - nozīmē saprast, tādēļ mēs cenšamies iepazīstināt savā starpā bērnus no dažādām socialām un etniskām grupām, kā arī palīdzēt bērniem iegūt jaunas prasmes un iemaņas, kas motivēs bērnu turpmāko attīstību un veicinās integrāciju sabiedrībā. Tas īpaši attiecas uz bērniem no  bērnu namiem attālinātos Latvijas reģionos , kuriem nepieciešams tuvāk iepazīt mūsdienu sabiedrību, kādā tiem būs jādzīvo un jārealizē sevi. Šāda savstarpēja komunikācija spēles formā palīdz bērniem no sociālā riska grupam iepazīt pasauli un sagatavoties aktīvai dzīvei sabiedrībā, bēt bērniem no labklājīgām ģimenēm - vairāk iepazīt bērnus ar citiem dzīves apstākļiem, mācīties to cienīt un būt iecietīgākiem pret citiem.

 

  • Projekta mērķis - apvienot bērnus no dažādām socialām grupām, palīdzēt rast kopīgu valodu, attīstīt savstarpēju komunikāciju, veicināt līdzjūtibu un cieņu pret cilvēkiem ar savādāku dzīves veidu un dzīves apstākļiem.

  • Galvenās projekta prioritātes - komunikācija, savstarpējā cieņa un sapratne. 

Kopš 2013.gada katru gadu tiek rīkotas interakītvas Ziemassvētku eglītes, vasaras sporta pasākumus un nometnes, kuros piedalās bērni no Latvijas bērnu namiem, pamata internāta skolām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī berni ar īpašām vajadzībām. Kopš 2013.gada "Mandarīnu Zemes" tikai Ziemassvētku pasākumos ir piedalījušies vairāk par 2400 bērniem, no kuriem 1300 - bērni no sociālās atstumtības riska grupām.

 

Projekta ietvaros katru gadu tiek organizēti interaktīvi pasākumi, kuros piedalās vidēji no 300 līdz 600 bērniem: bērni no sociālā riska atstumtības grupām (Latvijas bērnu nami, internāta skolas no attālinātiem Latvijas reģioniem bērniem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātās ģimenes, krīzes centri) kopā ar bērniem no labklājīgān ģimenēm.

Mēs ticam, ka dalība projektā palīdz bērniem vieglāk atrast draugus, rast jaunas intereses, paplašināt savu redzesloku un mācīties būt draudzīgiem cits pret citu.

 

Vasaras periodā mūsu komanda projekta ietvaros organizē bērnu nometni "Mandarīnu Zeme", kur bērni ne tikai atpūšas, bet tiek iepazīstināti ar jaunām nodarbēm, aktīvu veselīgu dzīvesveidu un mācās komunicēt savā starpā, radot kopīgus radošus projektus un attīstot jaunas veselīgas iemaņas.

Projekta autors un organizātors - kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", kas apvieno radošus cilvēkus, kuriem ir vēlme attīstīties pašiem un palīdzēt attīstīties arī citiem. Projekts "Mandarīnu Zeme" tiek īstenots pašu entuziastu spēkiem, piesaistot interesentus, brīvprātīgos un atbalstītājus.


Katru gadu projektu atbalsta un palīdz realizēt vismaz 70 brīvprātīgie palīgi - aktīvi rīdznieki, kuriem rūp bērnu attīstība. Daudzi talantīgi brīvprātīgie palīgi piedalās visos pasākuma organizēšanas posmos - gan kā animatori un bērnu grupu vadītāji, gan kā aktieri, gan kā tehniskie un administratīvie palīgi.

Mēs no sirds pateicamies visiem mūsu draugiem un partneriem, kuri redz dzīvi mūsu acīm un vēlas padarīt šo pasauli labāku un gaišāku - mūsu bērniem. 

Projektu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv