top of page
rin1.png

Mandarīnu Zeme: sociāls projekts bērnu attīstībai, pašizaugsmei un iekļaušanai sabiedrībā, ko Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" kā savu ilgtermiņa iniciatīvu regulāri īsteno jau kopš 2013. gada.
Projektā tiek iekļauti bērni no Latvijas ģimenēm un bērni no sociālā riska grupām - bērnu namiem, krīzes centriem, internāta skolām, nelabvēlīgām ģimenēm, bērni ar īpašām vajadzībām, bēgļi, etnisko minoritāšu pārstāvji.

Projekta mērķis: veicināt bērnu pašizaugsmi un iekļaušanu, pārliecību par savām spējām, savstarpējo cieņu un sapratni, neatkarīgi no sociālā statusa, nacionalitātes, reliģiskās vai etniskās piederības.
 
Nav svarīgi no kurienes tu esi nācis. Svarīgi - uz kurieni tu ej. 
 

bottom of page