top of page

Dalība un personas dati

Piesakoties dalībai projekta aktivitātēs, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un projekta laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai reklāmas aktivitātēm un projekta popularizēšanas nolūkos.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte” kā projektu organizators ciena projekta dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.alternativa.lv.
2. Datu pārzinis ir Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”, adrese: Daugavmalas ielā 34-27, Saulkalne, Salaspils nov., LV-2117.
3. Piesakoties dalībai projektos, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei projekta aktivitāšu organizēšanas vajadzībām. Projektu aktivitāšu objektīvai nodrošināšanai var būt nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un dalību izvēlētajā projektā atbilstoši katra projekta reģistrācijas formai.
4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds. Ja daībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē projektu organizators uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com . Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”.
5. Jebkurā brīdī projektu dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
6. Projektu dalībnieki, piesakoties dalībai projektā, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai projekta organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.alternativa.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
7. Ja dalībnieks, piesakoties projektam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām projektu informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com.

bottom of page