top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte” kā projektu un pasākumu organizators ciena projektu un pasākumu dalībnieku privātumu. Privātuma politika paredzēta projektu un pasākumu dalībnieku personas datu aizsardzībai un privātuma tiesību nodrošināšanai. Tā paskaidro, kādos nolūkos, kā un kādi dalībnieku dati tiek iegūti, kā tie tiek izmatoti un apstrādāti.

Datu pārzinis ir: Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”, adrese: Daugavmalas ielā 34-27, Saulkalne, Salaspils nov., LV-2117.

Projektu un pasākumu dalībnieka personas dati

Piesakoties projektam vai pasākumam, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei projekta/pasākuma organizēšanas vajadzībām un šai Privātuma politikai. Projektu aktivitāšu rezultātu objektīvai nodrošināšanai mēdz būt nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un citus datus atbilstoši reģistrācijas formām, kuras tiek publicētas katram konkrētam projektam/pasākumam. Citi dati – telefona numurs, e-pasts, dzīvesvieta, iesniedzami brīvas izvēles kārtībā, ja vien tas netiek prasīts noteiktajā projekta pieteikuma formā.  Ja dalībniekam tiek nodrošināta apdrošināšana projekta ietvaros, nepieciešams norādīt personas kodu attiecīgās personas identificēšanai.

Dalībnieku saraksti, projektu rezultāti

Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds. Ja daībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē projektu organizators uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com . Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”.

 

Foto un video

Projektu un pasākumu dalībnieki, piesakoties dalībai projektā vai pasākumā, arī atsevišķās to aktivitātēs,  piekrīt projektu/pasākumu laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai projektu organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.alternativa.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

 

Dalībnieka tiesības

Jebkurā brīdī projekta/pasākuma dalībniekam ir tiesības pieprasīt informāciju, veikt labojumus vai lūgt dzēst savas personas datus. Visi pieprasījumi saistībā ar personas datiem jāsūta uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com

Dalībnieku datu bāze jaunumu saņemšanai

Ja dalībnieks, piesakoties projektam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām projekta/pasākuma informācijā, kā arī citās norisēs. Pasākuma organizators var informēt dalībniekus par sadarbības partneru piedāvājumiem. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu alternativarealitate@gmail.com.

 

Citu personu dati, kas var tikt apstrādāti

Persona piekrīt savu datu apstrādei arī tādos gadījumos, ja ir Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte”, www.alternativa.lv, www.mandarinuzeme.lv, www.maijagrafs.lv vai ar šiem projektiem saistītu aktivitāšu sekotājs sociālajos portālos, ja piedalās mūsu veidotās aptaujās vai konkursos, ja iesniedz sūdzību vai pretenziju un tamlīdzīgos gadījumos.

Trešās puses

Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte”nepārdod, neizīrē un nenodod dalībnieku personisko informāciju trešajām pusēm, ja vien šī informācija nav nepeiciešama Eiropas Komisijas vai citu struktūrfondu līdzfinansēto projektu atskaišu noformēšanai un ar to saistīto grāmatvedības dokumentu noformēšanai.

Datu uzglabāšana

Personas dati tiek uzglabāti  7 gadus. Mājaslapā www.alternativa.lv tiek atspoguļoti projektu rezultāti, kas publiski pieejami 7 gadus.

bottom of page