top of page
ESC lv flag.jpg
JSPA gars LV.png
Green_tree_logo_curv2.png
Mazais princis.jpeg
MANDARINU-ZEME-2023-banner-LV-green.webp

Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2023"

Brīvprātīgo jauniešu dalību projektā "Mandarīnu Zeme 2023" līdzfinansē Eiropas Solidaritātes Korpuss saskaņā ar Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu Nr. 2022-2-LV02-ESC51-VTJ-000044522

 

KAS?    Brīvprātīgā darba grupas projekts "Mandarīnu Zeme 2023"

KUR?   Rīga, Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", radošais centrs. 

KAD?   10.01.2023. - 01.03.2023.

 

Projekta mērķis: 

* veicināt bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, īpaši bērnu no sociāli mazaizsargātām grupām: bērnu namu audzēkņi, bērni no krīzes centriem un nelabvēlīgām ģimenēm.

Mēs vēlamies mazināt diskrimināciju un aicināt sabiedrību kļūt solidārai, pievēršot uzmanību bērnu attīstību un sociālo iekļaušanai neatkarīgi no sociālā vai ekonomiskā statusa, nacionālās vai etniskās piederības.

Projekta rezultātā tiek organizēts divu dienu Labdarības un Integrācijas festivāls "mandatīnu Zeme 2023"  bērniem no 4 līdz 15 gadiem, kuros piedalās vismaz 300 bērni no sociāli mazaisargātām grupām, bērni no Latvijas bērnu namiem, internāta skolām, bērni - Ukrainas kara bēgļi.   

Pasākumu laikā brīvprātīgie organizēs interaktīvus pasākumus bērniem, kur papildus iepriekš sagatavotam uzvedumam bērni varēs arī kopā pildīt dažādus motivējosus un saliedējošus uzdevumus, interaktīvās spēles formā piedalīties attīstošajās aktivitātēs, tiks iepazistināti ar tādām vērtībam, kā cieņa, mīlestība, uzticība, draudzība.

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas - komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā 

- Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus)

- Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām)

- publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

- iemaņas darbā ar jauniem digitāliem rīkiem, tādiem kā ZOOM, kameras filmēšanai, tehniskās programmas teatralizētā uzveduma montāžai, programmas un digitālie rīki  tiešraides organizēšanai utt.

 

Kas var piedalīties?

10 Jaunieši no Latvijas 18-30 gadu vecumā, t.sk.ar ierobežotam iespējām un īpašām vajadzībām

8 jaunieši no ES valstīm 18-30 gadu vecumā, t.sk. ar ierobežotam iespējām

 

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta ceļošana uz/no projekta vietu, dzīvošana, ēdināšana, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vairāk par projektu

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

EU JSPA AR LV COLOR.png
IMG_20220216_183318.jpg
MANDARINU-ZEME-2023-banner-LV-green.webp

Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2022"

Brīvprātīgo jauniešu dalību projektā "Mandarīnu Zeme 2022" līdzfinansē Eiropas Solidaritātes Korpuss saskaņā ar Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu Nr. 2021-2-LV02-ESC51-VTJ-000044522

 

KAS?    Brīvprātīgā darba grupas projekts "Mandarīnu Zeme 2022"

KUR?   Rīga, Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", radošais centrs

KAD?   15.01.2022. - 11.03.2022.

 

Projekta mērķis: 

* veicināt bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, īpaši bērnu no sociāli mazaizsargātām grupām: bērnu namu audzēkņi, bērni no krīzes centriem un nelabvēlīgām ģimenēm.

Mēs vēlamies mazināt diskrimināciju un aicināt sabiedrību kļūt solidārai, pievēršot uzmanību bērnu attīstību un sociālo iekļaušanai neatkarīgi no sociālā vai ekonomiskā statusa, nacionālās vai etniskās piederības.

Projekta rezultātā tiek organizēti 12 on-line pasākumi bērniem no 4 līdz 12 gadiem, kuros piedalās vismaz 300 bērni no sociāli mazaisargātām grupām,   

Pasākumu laikā brīvprātīgie ar ZOOM on-line platformas palīdzības organizēs interaktīvus pasākumus, kur papildus iepriekš sagatavotam uzvedumam bērni varēs arī kopā pildīt dažādus motivējosus un saliedējošus uzdevumus, interaktīvās spēles formā piedalīties attīstošajās aktivitātēs, tiks iepazistināti ar tādām vērtībam, kā cieņa, mīlestība, uzticība, draudzība.

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas - komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā 

- Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus)

- Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām)

- publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

- iemaņas darbā ar jauniem digitāliem rīkiem, tādiem kā ZOOM, kameras filmēšanai, tehniskās programmas teatralizētā uzveduma montāžai, programmas un digitālie rīki  tiešraides organizēšanai utt.

 

Kas var piedalīties?

10 Jaunieši no Latvijas 18-30 gadu vecumā, t.sk.ar ierobežotam iespējām un īpašām vajadzībām

5 jaunieši no ES valstīm 18-30 gadu vecumā, t.sk. ar ierobežotam iespējām

 

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta ceļošana uz/no projekta vietu, dzīvošana, ēdināšana, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vairāk par projektu

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

EU JSPA AR LV COLOR.png
Image-4.jpeg
MANDARINU-ZEME-2023-banner-LV-green.webp

Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2020"

Brīvprātīgo jauniešu dalību projektā "Mandarīnu Zeme 2020" līdzfinansē Eiropas Solidaritātes Korpuss saskaņā ar Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu No.  2020-2-LV02-ESC11-003167

 

KAS?    Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2020"

KUR?   Rīga, Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", radošais centrs

KAD?   15.11.2020. - 05.01.2021.

 

Projekta mērķis: 

* veicināt bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, īpaši bērnu no sociāli mazaizsargātām grupām: bērnu namu audzēkņi, bērni no krīzes centriem un nelabvēlīgām ģimenēm.

Mēs vēlamies mazināt diskrimināciju un aicināt sabiedrību kļūt solidārai, pievēršot uzmanību bērnu attīstību un sociālo iekļaušanai neatkarīgi no sociālā vai ekonomiskā statusa, nacionālās vai etniskās piederības.

Projekta rezultātā tiek organizēti 12 on-line pasākumi bērniem no 4 līdz 12 gadiem, kuros piedalās vismaz 300 bērni no sociāli mazaisargātām grupām,   

Pasākumu laikā brīvprātīgie ar ZOOM on-line platformas palīdzības organizēs interaktīvus pasākumus, kur papildus iepriekš sagatavotam uzvedumam bērni varēs arī kopā pildīt dažādus motivējosus un saliedējošus uzdevumus, interaktīvās spēles formā piedalīties attīstošajās aktivitātēs, tiks iepazistināti ar tādām vērtībam, kā cieņa, mīlestība, uzticība, draudzība.

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas - komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā 

- Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus)

- Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām)

- publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

- iemaņas darbā ar jauniem digitāliem rīkiem, tādiem kā ZOOM, kameras filmēšanai, tehniskās programmas teatralizētā uzveduma montāžai, programmas un digitālie rīki  tiešraides organizēšanai utt.

 

Kas var piedalīties?

6 Jaunieši no Latvijas 18-30 gadu vecumā, t.sk.ar ierobežotam iespējām un īpašām vajadzībām

5 jaunieši no ES valstīm 18-30 gadu vecumā, t.sk. ar ierobežotam iespējām

 

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta ceļošana uz/no projekta vietu, dzīvošana, ēdināšana, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vairāk par projektu

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

 

Projekts "Mandarīnu Zeme 2020” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Solidaritātes Korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU JSPA AR LV COLOR.png
80376774_494160471085808_778794664887687
MANDARINU-ZEME-2023-banner-LV-green.webp

Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2019"

Brīvprātīgo jauniešu dalību projektā "Mandarīnu Zeme 2019" līdzfinansē Eiropas Solidaritātes Korpuss saskaņā ar Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu No.  2019-2-LV02-ESC11-002630

 

KAS?    Brīvprātīgā darba projekts "Mandarīnu Zeme 2019"

KUR?   Rīga, Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", radošais centrs

KAD?   15.11.2019. - 05.01.2020.

 

Projekta mērķis: 

veicināt bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, īpaši bērnu no sociāli mazaizsargātām grupām: bērnu namu audzēkņi, bērni no krīzes centriem un nelabvēlīgām ģimenēm. Mēs vēlamies mazināt diskrimināciju un aicināt sabiedrību kļūt solidārai, pievēršot uzmanību bērnu attīstību un sociālo iekļaušanai neatkarīgi no sociālā vai ekonomiskā statusa, nacionālās vai etniskās piederības.

Projekta rezultātā tiek organizēti 10 pasākumi berniem no 4 līdz 12 gadiem, kuros piedalās vismaz 300 bērni no sociāli mazaisargātām grupām.  

Pasākumu laikā bērni tiks motivēti veikt komandu saliedējošus uzdevumus, spēles formā piedalīties attīstošajās aktivitātēs, tiks iepazistināti ar tādām vērtībam, kā cieņa, mīlestība, uzticība, draudzība.

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas - komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā  - Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus) - Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām) - publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

 

Kas var piedalīties?

6 Jaunieši no Latvijas 18-30 gadu vecumā, ar ierobežotam iespējām un īpašām vajadzībām

4 jaunieši no Ukrainas v 18-30 gadu vecumā, ar ierobežotam iespējām

 

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta ceļošana uz/no projekta vietu, dzīvošana, ēdināšana, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vairāk par projektu

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

 

Projekts "Mandarīnu Zeme 2019” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Solidaritātes Korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU JSPA AR LV COLOR.png
79260392_321568445514325_490345713474316
MANDARINU-ZEME-2023-banner-LV-green.webp

Vasaras integrējošā treninga nometne bērniem -

vēlies kļūt par audzinātaju?

Treninga nometni bērniem un junioriem no 8 līdz 16 gadiem mēs organizējam jau kops 2014.gada. Katru vasaru jaunie bruņinieki apgūst jaunas iemaņas, mācās ne tikai paukot un saut ar loku, bet mācās arī būt atbildīgiem, draudzīgiem pret citiem, mācās komunicēt ar vienaudžiem no dažādām kultūrām, mācās bruniniecisku uzvedību un ētikas principus.

Vēlies kļūt par vasaras noetnes audzinātaju?

Mēs palīdzēsim tev iziet Audzinātaju skolu, lai tu labāk izprastu bērnu vajadzības, kā rīkoties nestandarta situācijās, kā piesaistīt bērnu uzmanbu un padarīt nomenti par neaizmirstamu piedzīvojumu. 

Tā ir atbildīga, bet ļoti interesanta pieredze, un zināšanas, ko iegūsi piedaloties šādā izaicinājumā, paliks ar tevi ilgus gadus, un, iespējams, mainīs tavu dzīvi uz visiem laikiem!  

 

KO IEGŪSTI PIEDALOTIES PROJEKTĀ:

Pasākumus palīdzēs oranizēt un vadīt brīvprātīgie palīgi, kuri pasākumu sagatavošanas procesa iegūs jaunu pieredzi un zināšanas

- komunikācijā, pasākumu organizēšanā visos posmos, darbā ar bērniem, darbā komandā, digitālās prasmes, pasākumu publicitāšu veidošanā un izplatīšanā, mācīšanās mācīties (projekta ietvaros dalibnieki organizēs savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju gan individuāli, gan grupās, izpratīs nepeiciešamību pēc mūžizglītības), Sociālās un pilsoniskās prasmes (komunicējot ar cilvekiem no dažādām sociālām grupām, izprotot viņu problēmas, mācoties risināt konfliktus miera ceļā).

Tapat tu attīstīsi tādas prasmes un īpašības, kā 

- Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība (piedāvajot jaunas idejas pasākuma koncepta izstrādē un īstenošanā, atrodot jaunus kreatīvus risinājumus)

- Kultūras izpratne un izpausme (izprotot dažādu kultūru tradīcijas, iepazīstoties ar cilvēkiem no dažādam kultūrām)

- publiskās uzstāšanās prasmes (gan piedaloties sapulcēs sagatavošanas periodā un izpaužot savu viedokli, gan piedaloties bernu pasākumos par komandu vadītāju vai spēles personāžu)

 

Kas var piedalīties?

Jaunieši no Latvijas  un ES valstīm18-30 gadu vecumā, t.s.k. ar ierobežotam iespējām

 

Brīvprātīgiem palīgiem uz projekta laiku tiek apmaksāta dzīvošana nometnes teritorijā, ēdināšana, mentorings, aktivitāšu programma, kā arī tiek piešķirta ikdienas kabatas nauda.

Vairāk par projektu

Vēlies pievienoties? 

Aizpildi reģistrācijas formu, un varbūt mēs izvēlēsimies tieši tevi!

EU JSPA AR LV COLOR.png
bottom of page