SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM PAR DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM 2020.GADA NOMETNĒM

2020. gada 21. maijā Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atļāva bērnu un jauniešu nometņu darbību no 2020. gada 1. jūnija. 
2020. gada 22. maija "Vadlīnijās piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem" nosaka vairākus punktus, kas svarīgi arī vecākiem:

1) Nometnē netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.12. apakšpunktam.
2) Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina Nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arī Nometnes norises laikā.
3) Ja bērnam, atrodoties Nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Nometne:
- izolē bērnu atsevišķā telpā/vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam klātbūtni;
- sazinās ar bērna vecākiem, kuri NEKAVĒJOTIES ierodas pēc bērna; vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
- bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/teritoriju, ierodoties vecākiem.
4) Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Nometnes organizators rīkojas atbilstoši Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, izolē bērnus, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, sazinās ar bērnu vecākiem. 
5) Nometnē nav pieļaujama citu, ar Nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne, tāpēc šovasar vecāku apciemojumi diemžēl nebūs atļauti. 
6) Iebraukšanas un izbraukšanas dienā vecākiem, kas paši ved savus bērnus uz Nometni, jāievēro Nometnes organizētāja norādītie distancēšanās pasākumi, tostarp 2 m distanci no pārējām personām.
7) Mēs par to stāstīsim bērniem Nometnē, bet arī vecākiem būtu jāizrunā ar bērnu pirms Nometnes par to, cik svarīgi ir ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus, tostarp mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem. 
8) Nometnes dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekciju slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.