top of page

DALĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI 2021.G. NOMETNĒM

 

Lai šovasar varētu kļūt par nometnes dalībnieku, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti nometnes organizēšanā un vadīšanā, tāpat arī bērniem, kas piedalās nometnē, ir jāvec Covid -19 tests. 

Nometnē piedalās:

  • tikai tie darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā 1 reizes nedēļā;

  • bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts  SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā ar 7 dienu intervālu;

Ja bērnam vai pieaugšajam ir iespēja apliecināt, ka ir izslimota Covid-19 infekcija vai pilnībā veikts Covid-19 vakcinācijas process, tad testēšanu pirms nometnes nav nepieciešams veikt. 

Nometņu organizatoriem jāparedz, ka norise tiek organizēta tikai to noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīm teritorijām, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji.

Nometnes dalībniekiem un personālam jālieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un bērnus diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros.

Nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēs Covid-19 saslimšanas gadījums.

- Bērnu skaits grupā nevar pārsniegt 20 dalībniekus

- Nometnē netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.12. apakšpunktam.
- Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina Nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arī Nometnes norises laikā.
- Ja bērnam, atrodoties Nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Nometne:
- izolē bērnu atsevišķā telpā/vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam klātbūtni;
- sazinās ar bērna vecākiem, kuri NEKAVĒJOTIES ierodas pēc bērna; vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
- bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/teritoriju, ierodoties vecākiem.
- Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Nometnes organizators rīkojas atbilstoši Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, izolē bērnus, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, sazinās ar bērnu vecākiem. 
- Nometnē nav pieļaujama citu, ar Nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne, tāpēc šovasar vecāku apciemojumi diemžēl nebūs atļauti. 
- Iebraukšanas un izbraukšanas dienā vecākiem, kas paši ved savus bērnus uz Nometni, jāievēro Nometnes organizētāja norādītie distancēšanās pasākumi, tostarp 2 m distanci no pārējām personām.
- Mēs par to stāstīsim bērniem Nometnē, bet arī vecākiem būtu jāizrunā ar bērnu pirms Nometnes par to, cik svarīgi ir ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus, tostarp mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem. 

bottom of page