Green tree logo curv orange LEAVES 2sm.p
Iniciatīvu organizē un īsteno kopš 2013.g.
Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

Rīga, Lāčplēša ielā 54a

Tālr. 22189430, 29467064

E-pasts: alternativarealitate@gmail.com

www.alternativa.lv